torsdag 24 augusti 2006

Hello World

Hello World :D
Ok, alla som har syslat med programmering känner till det lilla begreppet Hello World och vad det innebär; du skriver ett litet program som sedan skriver ut "Hello World" på skärmen.
Det finns många intressanta exempel på just hur du på ett komplicerat sätt skriver en snurra som sedan skickar ett budskap till en annan snurra som i sin tur omvandlar och avkodar budskapet för att slutligen presentera de mjuka fina välkomnande bokstäverna Hello world på skärmen.
Nåväl, ni som läser detta kanske redan har förstått att jag äntligen fått min onormalt stora tumme ur och hamrat in just dessa bokstäver in i min egen blogg - Hello world!

C#-kod

public static void HelloWorld(string[] args)
{
string message = "Hello World!";
Console.WriteLine(message);

}JavaScript-kod

function WhyMeGod()
{
alert('Hello World!');
}

WhyMeGod();